Sənaye Xəbərləri

  • RO sistemi nədir?

    RO sistemi nədir?

    Su təmizləyicisindəki RO sistemi adətən bir neçə əsas komponentdən ibarətdir: 1. Ön filtr: Bu, RO sistemində filtrasiyanın birinci mərhələsidir.Qum, lil və çöküntü kimi böyük hissəcikləri sudan təmizləyir.2. Karbon Filtr: Su daha sonra...
    Daha çox oxu